2019/12/10

“ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХАЛДВАРААС СЭРГИЙЛЬЕ, АНТИБИОТИКИЙГ ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЕ” 1 САРЫН АЯНЫ ТАЙЛАН


Нэгдсэн эмнэлгийн 12 тасаг, нэгжийн дунд “Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдвараас сэргийлье, Антибиотикийг зохистой хэрэглэе” сэдэвт сарын аяныг зарлан 2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 12 сарын 01-ний өдөр хүртэл амжилттай зохион байгууллаа. Уг аяны хүрээнд:

2019/10/10

Олон улсын ахмадын баярыг угтан аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт ахмадуудаа хүлээн авлаа


1.Олон улсын ахмадын баярыг угтан аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт ажиллаж байсан ахмад ажилтнууддаа хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр Солонго цогцолборт зохион байгууллаа. Арга хэмжээнд нийт 129 ахмад оролцсон бөгөөд Нэгдсэн эмнэлгийн дарга 2017-2019 онд хийж хэрэгжүүлсэн томоохон ажлуудыг танилцуулж, одоо ажиллаж байгаа эмч, эмнэлгийн ажилтнууд мэндчилгээ дэвшүүлсэн.


2019/10/03

2019 оны 3-р улирлын Телемедицин Цахим сургалт


2019 оны 3-р улиралд 3 сургалт 6 хурал болсон үүнд 5 дахь өдрийн хурал 3 болсон ба давхардсан тоогоор 42 эмч, сувилагч, тусгай мэргэжилтэн
зайн сургалтанд хамрагдсан байна.

2019/10/01

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр нийт тасаг кабинетаар


Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар 671 эх төрж өнгөрсөн мөн үеийнхээс 3 тохиолдлоор буурсан ба 675 нярай бүртгэгдсэн байна. Нэгдсэн эмнэлэг 9 сарын байдлаар нийт 105335 үзлэг хийсэн бөгөөд үүнээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг 53428, амбулаторийн үзлэг 47353, идэвхитэй хяналтын үзлэг 4554 хийж гүйцэтгэсэн байна. Түргэн тусламжийн дуудлагаар 5171 хүнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн ба үүнээс алсын дуудлага 107 буюу 2.07%, осол гэмтлийн дуудлага 95 буюу 1.84%-ийг эзэлж байна.  5356 өвчтөн 44709 ор хоног ашиглан хэвтүүлэн эмчлүүлсэн ба дундаж ор хоног 8.3 байна.