Зорилго зорилт

Хэтийн зорилго
Хүн амд үзүүлэх эмнэлгийн ерөнхий болон төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг дэхийн хөгжилтэй орны түвшинд ойртуулж орчин үеийн өндөр тенологи нэвтрүүлсэн, чадварлаг багаас бүрдсэн оношлогоо, эмчилгээ, сувилгаа, сургалт судалгааны хоёрдогч шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагын загвар төв, суралцагч байгууллага байх.

Эрхэм зорилго
Үйлчлүүлэгчдэд мэргэжлийн болон ёс зүйн өндөр ур чадвар, тэргүүний тенхнологт, нотолгоонд тулгуурласан оношлогоо, эмчилгээ, сувилгааны цогц үйлчилгээг үзүүлэх