2018/05/23

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний шинэчлэгдсэн мэдээлэл

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний шинэчлэгдсэн мэдээлэл 2018-04-30 мэдээлэлтэй энд дарж танилцана уу!

2018 ОНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БАЙДАЛ


2018 ОНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БАЙДАЛ
Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг нь 2018 онд 6 алба, 11 тасаг нэгжтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Нийт 324 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилчидтай. Үүнээс их эмч 77, сувилагч, тусгай мэргэжилтэн 141,

2018/05/21

Подвалийн давхрыг ажилчдад зориулсан тохижуулав.

Нэгдсэн эмнэлгийн ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор подвалийн урсгал засвар, агааржуулалтыг иж бүрэн шийдвэрлэж, эрүүл, аюулгүй, тав тухтай орчин бүрдүүлэв

2018/05/19

Өдөр тутмын хяналт

      I.    

Өдөр тутмын хяналт
          2018 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 4971 өвчний түүхэнд, нярай 293/5, төрөлтийн түүх-372/48,    яаралтай тусламжийн хуудас-548/18, түргэн тусламжийн хуудас-1854/39 өдөр тутмын явцын хяналт хийж 6818 анхан шатны маягтын  бичилтийг 76 үзүүлэлтээр хянасан буюу нийт хэвтэн эмчлүүлэх тасаг болон өдрийн эмчилгээгээр эмчлүүлсэн 6925 өвчтөний өвчний түүхийн 5343 буюу 77%-г