2012/05/30

НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Дэлгэрэнгүй харах

Мэдээлэл

Тасаг алба, нэгжүүд болон эмч мэргэжилтнүүд 7 хоног бүрийн баасан гаригт 10-12 цагт СМТА-нд эмч Дашмаад мэдээллүүдээ тогтмол өгч байна уу.

2012/05/24

Эрүүл мэндийн салбарын ажилчдын спортын тэмцээн амжилттай болж манай байгууллага багийн дүнгээр 3-р байранд шалгарлаа.

МУЗГ-ын 2009 оны 05, 2005 оны “Халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх, хянах, үндэсний хөтөлбөр 246-р тогтоолыг хэрэгжүүлэх хүрээнд Эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмч, эмнэлгийн ажилчдын чөлөөт цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэх, хөдөлгөөний хомсдолоос сэргийлэх, бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, спортын ур чадварыг ахиулах, нийтийн биеийн тамирыг бүх нийтийн хүртээл болгох зорилгоор Эрүүл мэндийн газраас 2012.04.14-нөөс 2012.05.13-ны өдрүүдэд 26 сумыг Алтанбулаг, Жаргалант, Лүн, Заамар, Эрдэнэ сумдад 5 бүс болгон хувааж, спортын 6 төрлөөр уралдаан тэмцээнийг зохион явуулсан. 5 бүсээс шалгарсан эмч, эмнэлгийн ажилчдын спортын шигшээ багийн тэмцээн 2012.05.19-өөс 2012.05.20-ний өдрүүдэд Зуунмод сумын спорт цогцолборт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

2012/05/23

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, онцлох арга хэмжээ, зохион байгуулсан ажил, үйл ажиллагаа

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, онцлох арга хэмжээ, зохион байгуулсан ажил, үйл ажиллагаа 2012.05.14-18. 1. “Орчноо ногоожуулъя” аяны хүрээнд 5 дугаар сарын 17-ны өдөр 100 ширхэг чацарганын мод тарив. 2. ЭМГ, НЭ, өрх сумдын эмч нарыг оролцуулсан “Хүүхдийн өвчний цогц менежмент” мэдэлэг сэргээх давтан сургалтыг НЭ-ийн сургагч багш-эмч нар энэ долоо хоногийн 16, 17, 18-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. 3. ДЭМБ, ЭМЯ, Глобаль сан, Австрали улсын Статистикийн хороо, Австралийн Квисландын их сургуулиас хамтран зохион байгуулсан “Эрүүл мэндийн мэдээ, мэдээллийн тогтолцоо” сэдэвт бүсчилсэн сургалтанд аймгийн ЭМГ-ын дарга Л.Алтанцэцэг, статистикч Мягмарсүрэн, НЭ-ийн СМТАлбаны дарга, чанарын менежер Д,Дашмаа нар 16-17-ны өдрүүдэд оролцоод ирлээ. 4. Заамар сумын Хайлааст багт 16-18-ны өдрүүдэд “ДОХ/БЗДХӨ-ий илрүүлэг, эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлт, сургалт сурталчилгаа”-ны ажлаар НЭ-ийн эмч Га.Мөнхбат ажиллаж байна. 5. ЭХЭМҮТ-ийн Чанарын албаны дарга, хүүхдийн сэхээн эрчимт эмчилгээний тэргүүлэх зэргийн эмч А.Оюунчимэгийн аймгийн НЭ-ийн “Зайн оношлогоо/Телемедицин/-ны төв”-өөр дамжуулан заасан “Хүүхдийн тархины дутмагшил” сэдэвт цахим хичээлд 30 их эмч оролцлоо. 6. Төрийн Аудитын газраас 16-18-ны өдрүүдэд НЭ-ийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд явцын хяналт шалгалт хийгдлээ. 7. Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал: 2012 оны эхний 5 сард аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт нийт 45 өргөдөл, нэг гомдол ирсэн. Үүнд: •Ажилд орохыг хүссэн-15 •Ажлаас чөлөө олгохыг хүссэн-8 •Эхийн чөлөө хүссэн-1 •Буцалтгүй тэтгэмж хүссэн-3 •Ажлаас чөлөөлөхийг хүссэн-9 •Цалингийн урьдчилгаа хүссэн-1 •Бусад хүсэлт гаргасан өргөдөл-8 •Эмнэлгийн мэргэжилтний харьцаа хандлага, ёс зүйн зөрчлийн талаар нэг гомдол ирсэн ба тухайн мэргэжилтэнд байгууллагын даргын тушаалаар сахилгын шийтгэл ногдуулж, гомдлыг барагдуулсан. Өргөдөл, гомдлын 44 буюу 97,7% шийдвэрлэсэн, нэг буюу 0,02 % нь шийдвэрлэх шатандаа байна. Мэдээг Дулмаа, Анхчимэг, Оюунцэцэг

ЧАНАРЫН АЛБА ХУРАЛДЛАА.

ЧАНАРЫН АЛБА ХУРАЛДЛАА. Тусламж үйлчилгээний Чанарын алба ээлжит хурлаа хийж, дараах шийдвэрүүдийг гаргалаа. Үүнд : 1.Чанарын албанаас хийгддэг дотоодын хяналтыг тогмолжуулах, ялангуяа өдөр тутмын, явцын, төлөвлөгөөт хяналтуудыг чанаржуулах 2.Тасаг нэгжүүдийн Чанарын багийн үйл ажиллагаанд дэмжлэгт хяналт хийх, нягт уялдаатай хамтарч ажиллах 3.Чанар сайжруулах арга, хэрэгслүүдийг оновчтой хэрэглэх /ярилцлага, сэтгэл ханамжийн судалгаа, ижил мэргэжилтний үзлэг, алдбааны сан г.м/ 4.Тасаг нэгж бүр дотооддоо чанар сайжруулах сургалтуудыг тогтмол хийх 5.Урамшууллын аргыг оновчтой хэрэглэх 6.Магадлан итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлт нэг бүрийг хянаж, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх 7.2-р улирлын төлөвлөгөөнд орсон ажлуудыг заалт нэг бүрээр хэрэгжүүлэх.

Нэгдсэн эмнэлгийн Чанарын албыг шинэчлэн байгууллаа.

Нэгдсэн эмнэлгийн Чанарын албыг шинэчлэн байгууллаа. Монгол улсын Шадар сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2012 оны нэгдүгээр сарын 17-ний өдрийн “Чанарын албаны дүрэм батлах тухай” 06/25 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, дотоодын хяналтыг эрчимжүүлэх зорилгоор НЭ-ийн даргын 2012 оны 04 дүгээр сарын 02-ний өдрийн б/56 тоот тушаал батлагдаж, Чанарын албаны бүрэлдхүүнийг шинэчлэн байгууллаа. Үүнд: Чанарын албаны орон тооны гишүүд: Чанарын албаны дарга Н.Ганцэцэг Чанарын менежер Д.Дашмаа Лавлагаа үйлчилгээний ажилтан Д.Батнасан Орон тооны бус гишүүд: Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга Р.Дулмаа Эмгэг судлаач эмч Гү.Мөнхбат Тархвар судлаач эмч Б.Батхуяг Эм зүйч Ч.Очирбат Сувилгаа, үйлчилгээний албаны дарга Д.Алтанцэцэг Мэдээллийн мэргэжилтэн Ж.Энхсайхан Эрүүл мэндийн даатгалын бага эмч Н.Энхтуяа. Мэдээллийг бичсэн: Д.Дашмаа 2012.05.01