2013/04/29

Нэгдсэн эмнэлгийн НЭМАлбанаас зохион байгуулсан ажил үйлчилгээ

Нэгдсэн эмнэлгийн НЭМАлбанаас зохион байгуулсан ажил үйлчилгээ 
                                             /2013 оны 1-р улирал/  

Нийгмийн эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийг НЭ-н даргын 2013 оны 01-р сарын 22-ны  06 тоот тушаалаар томилон ажиллаж  эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж  буй хөтөлбөр төслийг хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр тодорхой ажлуудыг зохион байгуулан  ажиллаж байна.  МУ-ын ЗГ-ын тогтоолоор батлагдсан үндэсний хөтөлбөр 9, стратеги 12, бодлого 6,  хяналтанд авч,     биелэлтийг тооцон ажиллаж хэрэгжилт 84% тай байна. Сургагч багш бэлтгэх сургалтыг 1-р сард зохион байгуулан  НЭ-н 10 тасаг, Бүжинхэн цэцэрлэг, Хүмүүн цогцолбор сургууль , Биндэрьяа ӨЭМТ, цагдаагийн газар , ОБГ, Баруун зуун мод ӨЭМТ зэрэг 6 байгууллагын 19 хүн оролцож сургалтын дагуу  үйл ажиллагаа явуулан эхний 3 сарын байдлаар  460 гаруй иргэдэд сургалт, сурталчилгаа  хийгээд байна.  Нийгмийн эрүүл мэнд , Сувилгаа үйлчилгээний албанаас ажлын байрны сургалтыг тусгай төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулснаар  эмч нарын хичээлд 85, сувилагч тусгай мэргэжилтний  хичээлд давхардсан тоогоор 170 гаруй ажиллагсад, эрүүл зан үйл төлөвшүүлэх сургалтанд  3538 сурталчилгаанд 2858 иргэд үйлчлүүлэгчид хамрагдаад байна.    

2013/04/24

Гар бөмбөгийн тэмцээн амжилттай болж өнгөрлөө.

Нэгдсэн эмнэлгийн Мэс заслын тасгийн зөвлөх эмч, МУ-ын гавьяат эмч, Клиникийн профессор Г.Түмэннастын нэрэмжит гар бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээн тасгуудын дунд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тэмцээнд нийт 10 тасгийн 11 баг оролцсоноос тэргүүн байрыг ЗАА-н тасаг, 2-р байрыг Мэдрэл-Уламжлалтын тасаг, 3-р байрыг Амбулатори тасаг тус тус эзэлж цом, медаль хүртлээ.

2013/04/18

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн НЭМАлбаны 2013 оны 1-р улиралд хийсэн ажлын илтгэх хуудас

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн НЭМАлбаны  2013 оны 1-р улиралд хийсэн ажлын илтгэх хуудас
 Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр хийх ажлын төлөвлөгөөг 13 зүйл, ЗГ-н 224 дүгээр тогтоол, ЭМС-н 274 тоот тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг тус тус батлуулан ажиллаж байна. 
Нийгмийн эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийг НЭ-н даргын 2013 оны 01-р сарын 22-ны  06 тоот тушаалаар томилон 14 зүйл бүхий төлөвлөгөөг  гарган батлуулан биелэлтийг тооцон ажиллаж  МУ-ын ЗГ-ын тогтоолоор батлагдсан үндэсний хөтөлбөр 12, стратеги 12, бодлого 6,  аймгийн ИТХурлын тогтоол болон тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг 3,  Засаг  даргын захирамж 2–г хяналтанд авч,  хяналтын картаар, эмч ажиллагсдад хариуцуулан,   биелэлтийг тооцон ажиллаж хэрэгжилт 84% тай байна.  Сургагч багш бэлтгэх сургалтыг 1-р сард зохион байгуулан  10 тасаг, 6 байгууллагын 19 хүн оролцож үйл ажиллагаа явуулан эхний 2 сарын байдлаар  460 гаруй иргэдэд сургалт, сурталчилгаа  хийсэн. Ажлын байрны сургалтыг тусгай төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулснаар  эмч нарын хичээлд 85 , ТДМ хичээлд давхардсан тоогоор 170 гаруй ажиллагсад, эрүүл зан үйл төлөвшүүлэх сургалтанд  3538 сурталчилгаанд 2858 иргэд үйлчлүүлэгчид хамрагдсан. 

2013/04/01

2013 оны 03 сарын 29нд Дэлхийн эмч нарын өдрийн баярын цэнгүүн болж өнгөрлөө. Энэ жилийн цэнгүүнд сум, өрхийн эмч, ахмад эмч нар оролцсоноороо илүү өргөн хүрээтэй сайхан боллоо.

2013 оны 03 сарын 28-ны Гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах дадлага сургалтанд Нэгдсэн эмнэлгийн хамт олон амжилттай хамрагдлаа.