2014/02/24

2014 оны 02 сарын 17-21-нд Чанарын албанаас хийсэн ажлын товч тайлан

1. Эх, нярайн хяналтын хуудсаар төрөх болон эмэгтэйчүүдэд зөвлөгөө өнөх кабинетуудын үйл ажиллагаанд хяналт хийв.
2. Төрөх, хүүхэд, сэхээний тасгийн нийт 10 өвчний түүхэнд хяналт хийв.
3. ЭМСайдтай Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн талаар хийсэн теле-уулзалтад ороцов.
4. Алдаа, зөрчлийн тохиолдлуудыг бүртгэж ЭМХТ-ийн цахим хуудсанд байршуулав.
5. Халдвар хяналтын албаны хуралд оролцов.
6. АНДХэлтэсийн мэрэгжилтэн Баярсүрэнтэй тусламж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах чиглэлээр хийсэн ярилцлагад оролцов.

2014/02/19

Чанарын албаны мэдээлэл

2014 оны 02 сарын 01- 02 сарын 14 ний хугацаанд чанарын албанаас хийсэн ажлын товч тайлан

2014/02/05

СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

                                          Нэгдсэн эмнэлгийн хэвтүүлэн эмчлэх тасгуудын 
 Орны фонд ашиглалт, орны фонд ашиглалтын хувь"  
 2013 оны 12 сарын өссөн дүн,  
2014 оны нэгдүгээр сарын гүйцэтгэл.
д/д
Тасгийн 
 нэрс
2013 оны 12сарын
өссөн дүнгээр  гүйцэтгэл
2014 оны нэгдүгээр сарынгүйцэтгэл
Орны фонд ашиглалт
Орны фонд ашиглал тын хувь
ОФА
ОФА%
1
Мэс засал
367,8
100,8 %
35,0
112,9 %
2
Гэмтэл
279,0
76,4 %
26,6
85,8
3
Чих хамар хоолой
330,0
90,4 %
47,0
151,6 %
4
Нүд
182,0
49,9 %
26,0
83,9 %
5
Шүд, эрүү нүүр
134,0
36,7 %
0,0
0,0 %
6
Дотор
333,0
91,2 %
31,1
100,4 %
7
Төрөх
615,4
168,6 %
66,2
213,5 %
8
Эмэгтэйчүүд
356,2
97,6 %
28,0
90,3 %
9
Хүүхэд
346,1
94,8 %
50,0
161,3 %
10
Арьс харшил
242,2
66,3 %
20,8
67,2 %
11
УНСЭ
437,3
119,8 %
26,0
83,9 %
12
Сүрьеэ
527,9
144,6 %
29,3
94,5 %
13
Халдварт
315,2
86,4 %
15,5
50,0 %
14
Хавдар
423,0
115,9 %
16,0
51,6 %
15
Эрчимт эмчилгээ
182,5
50,0 %
12,0
38,7 %
16
Онош тодруулах
2,0
0,5 %
4,0
12,9 %
АНЭ-ийн ерөнхий дүн
359,7
98,5 %
32,5
104,8 %