2016/11/17

Чихрийн шижин өвчинтэй тэмцэх өдөр, хөх умайн хорт хавдрын эрт илрүүлгийг эрчимжүүлэх аян

Энэ аяны хүрээнд Нэгдсэн эмнэлэг дараах ажлуудыг зохион байгууллаа.

  1. Чихрийн шижин өвчнөөс урьдчилан  сэргийлэх болон хөх умайн хорт хавдраас сэргийлэх сэдэвт сургалт хийж видео танилцуулга сурталчилгааг үзүүлсэн.

Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн сургалт

Нэгдсэн эмнэлэг ДЗМОУБ-ын ТОНХХ-тэй хамтран мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 1-2 дугаар күрсийн сургагчдад эрэгтэй, эмэгтэй нөхөн үржихүйн эрхтний бүтэц, гэр бүл төлөвлөлтийн аргууд, бэлгийн замаар дамжих халдвар, хүйсийн чиг баримжаа гэсэн сэдвүүдээр өртөөчилсөн сургалтыг 2016.10.27-ны өдөр амжилттай зохион байгуулж 100 гаруй сургагч хамрагдсан.