2017/01/20

Дотоод хяналт үнэлгээ хийсэн тухай мэдээлэл

2017 оны 1 дүгээр сард сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдээс Түгээмэл үйлдлийн стандартын хэрэгжилтийг гардан үйлдлийн технологиор  шалгаж  үнэлэхэд:
Ø  Сүрьеэ-82%
Ø  Халдварт -92%
Ø  Мэдрэл-81%

2017/01/09

2016 оны нэмэгдсэн хөрөнгийн судалгаа

Нэгдсэн эмнэлэгт 2016 онд нэмэгдсэн хөрөнгийн судалгаа. Энд дарж үзнэ үү!

12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

12 сарын төвсийн гүйцэтгэлийн мэдээг энд дарж харна уу!