2018/11/30

Нэгдсэн эмнэлгийн 7 хоногийн мэдээ

Дэлхийн ХДХВ/ДОХ-ын асуудалд анхаарлаа хандуулах өдрийг угтан 2018 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр Нэгдсэн эмнэлгийн амбулатори тасгийн цахим бүртгэлийн хэсэгт өдөрлөг зохион байгууллаа. Өдөрлөгийн үеэр ХДВХ/ДОХ-ын талаар сүүлийн үеийн мэдээлэл хийж, үйлчлүүлэгчдийн дунд

Нэгдсэн эмнэлгийн 7 хоногийн мэдээ


Дэлхийн ХДХВ/ДОХ-ын асуудалд анхаарлаа хандуулах өдрийг угтан Нэгдсэн эмнэлгийн эмч, тусгай мэргэжилтнүүдэд бэлгийн замаар дамжих халдварын кабинетын эмч ХДВХ/ДОХ-ын сүүлийн үеийн мэдээлэл хийж,

2018/11/28

Чанарын өдөрлөг, чанар сайжруулах талаар хийсэн ажлууд


Чанарын өдөрлөг, чанар сайжруулах талаар хийсэн ажлууд
1.     Нэгдсэн эмнэлгийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх 1 сарын ажлын хүрээнд батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу бусад эмнэлгүүдээс туршлага судалж сайн туршлагыг дэлгэрүүлж чанарыг сайжруулахаар 3 /УНТЭ, ШУГТЭ, Гранд мед/ дээд шатлалын  эмнэлгүүдтэй хамтран ажиллах санамж хуудсанд гарын үсэг зуруулж туршлага судлах хөтөлбөр боловсруулан

2018/11/25

“Антибиотикийг зохистой хэрэглэе” аян

1.    “Антибиотикийг зохистой хэрэглэе” аяны хүрээнд  нийт эмч нарын дунд антибиотикийг зөв зохистой хэрэглэх, олон эмэнд тэсвэртэй нянгийн хяналт, сэргийлэлтийн талаарх онол болон практик хэрэглээний мэдлэгийг дээшлүүлэн туршлага солилцох зорилгоор  21 хоногийн аяныг чанарын алба, эмийн эмчилгээг зохицуулах хороо, эм зүйн албатай  хамтран амжилттай зохион байгууллаа. Аянд Нэгдсэн эмнэлгийн 55  эмчийг 5 багт хуваан оролцуулсан бөгөөд аяны хүрээнд 11 хэрэгжүүлэх арга хэмжээ бүхий төлөвлөгөө гарган батлуулж, дараах ажлуудыг зохион байгууллаа. Үүнд: Антибиотикийн зохистой хэрэглээний талаарх эмч нарын мэдлэгийг аяны өмнөх болон дараах сорилоор үнэлсэн. Антибиотикийн хэрэглээний 2017 оны Санфордын “Антибиотик эмчилгээний удирдамж” болон антибиотикийн ангиллаар гарын авлага боловсруулан бүх эмч нарт тараасан. Аяны хугацаанд антибиотикийн зохистой хэрэглээний талаарх мэдээллийг 5 удаа эмч нарын яриан дээр багууд хуваарийн дагуу танилцуулсан. Сургалтууд Astellas эмийн компаниас “Амбулаторит хэрэглэх антибиотик”, “Антибиотик ангилал, үйлдлийн механизм, эмийн зохистой

2018/11/23

Нэгдсэн эмнэлгийн 7 хоногийн мэдээ


Хэл ухааны академийн хими биологич, ус судлаач, НҮБ-ийн Эрүүл мэндийн сургагч багш н.Мөнхсайхан “Эрүүл зөв хооллолт, усны хэрэглээ” сэдэвт сургалт зохион байгуулж сургалтанд нийт 50 сувилагч тусгай мэргэжилтэн

Нэгдсэн эмнэлгийн 7 хоногийн мэдээ

Нэгдсэн эмнэлгийн сүрьеэгийн тасгийн хамт олонд  эрүүл мэндийн сургалт, сурталчилгааны ажилд зориулан 1,0 сая төгрөгийн 49 инчийн өнгөт телевизор, чанга яригчийг сэтгэлийн хандив болгон иргэнээс бэлэглэв
                                   
Эрүүл мэндийн яам,