2015/04/13

Аймгийн Нэгдсэн Эмнэлгийн Нийгмийн Эрүүл мэндийн баг, ЭМГ-тай хамтран зохион байгуулсан “Эрүүл мэндийн довтолгоо-21” Дэвжээ тэмцээний тайлан.

2015:03:11
Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 127 тоот тушаалыг  сурталчлах, хэрэгжүүлэх зорилгоор Нэгдсэн Эмнэлгийн нийт тасаг, хамт олны дунд “Эрүүл мэндийн довтолгоо-21” Дэвжээ тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулав.
Энэхүү тэмцээнийг Хүмүүн цогцолбор дунд сургуулийн урлагийн зааланд зохион байгууллаа.

2015/04/10                                                           Чанарын албаны мэдээлэл
                                                                  / 2015.04.01-04.10/
1. ЭМСайдын 2014 оны 186, 187 тоот тушаалууд болон мэдээгүйжүүлэг яаралтай тусламжийн, уламжлалт эмчилгээний түгээмэл үйлдлүүдийн стандартын хэрэгжилтэнд хяналт хийж, заавар зөвлөмж өгөв.
2. ЭМСЯ-наас зохион байгуулсан "Магадлан итгэмжлэлд бэлтгэх нь" цахим сургалт болон "Улаан бурхан өвчний өнөөгийн байдал, цаг үеийн асуудал" сэдваар хийсэн цахим уулзалтад оролцов. 
3. ЭМэндийн анхан шатны 24 маягтад хяналт хийж,  зөрчлийг арилгав. 
4. Тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах талаар эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч нартай ярилцлага хийв.
5. Иргэдээс ирсэн санал, хүсэлтийг шийдвэрлэх хуралд оролцов.

2015/04/02

2015 оны 3 сарын мэдээ

2015 оны 3 сарын мэдээг энд дарж харна уу