2016/04/26

Тусламжийн гараа сунгав.

Корь өвчний дэгдэлтийн үед Төв аймгийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгч Г.Энх-Амгалан,Улаанбаатар хотын БЗ дүүргийн иргэн Г.Ганбат Ж.Энхбаяр нар аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн халдвартын тасагт утлагын аппарат/эмийн бодисын хамт/ 3 ширхэг, хүүхдийн судас тодруулагч 1 ширхэг, хүүхдийн ариун цэврийн бүтээгдэхүүнүүдийг хандивлаж бидний ажилд дэмжлэг үзүүллээ.

2016/04/18

3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг энд дарж харна уу

2016/04/05

Эмч зөвлөж байна. А.Долгоржав

Тэмбүү өвчний талаархи зөвлөгөөг энд дарж харна уу

2016/04/01

хөрөнгийн судалгаа

2016 оны нэмэгдсэн хөрөнгийн судалгааг энд дарж үзнэ үү

2016 оны батлагдсан төсөв

Нэгдсэн эмнэлгийн 2016 оны батлагдсан төсвийн мэдээллийг энд дарж харна уу

2016 оны батлагдсан төсөв

Нэгдсэн эмнэлгийн 2016 оны батлагдсан төсвийн мэдээллийг энд дарж харна уу

2016 оны батлагдсан орон тоо

2016 онд ажиллан Нэгдсэн эмнэлгийн батлагдсан орон тоог энд дарж харна уу

2015 оны санхүүгийн аудитын тайлан

2015 онд хйисэн санхүүгийн аудитын тайланг энд дарж харна уу

2015 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан

2015 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайланг энд дарж харна уу

5 саяас дээш дүнтэй бараа, ажил үйлилгээ 3 сар.

2016 оны 3 сарын 5 саяас дээш үнийн дүнтэй бараа үйчилгээний тайланг энд дарж харна уу

5 саяас дээш дүнтэй бараа, ажил үйлилгээ 2 сар.

2016 оны 2 сарын 5 саяас дээш үнийн дүнтэй бараа үйчилгээний тайланг энд дарж харна уу

5 саяас дээш дүнтэй бараа, ажил үйлчилгээ 1 сар.

2016 оны 1 сарын 5 саяас дээш үнийн дүнтэй бараа үйчилгээний тайланг энд дарж харна уу

5 саяас дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ 3 сар.

2016 оны 2 сарын 5 саяас дээш үнийн дүнтэй гүйлгээг энд дарж харна уу!

5 саяас дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ 2 сар.

2016 оны 2 сарын 5 саяас дээш үнийн дүнтэй гүйлгээг энд дарж харна уу!

5 саяас дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ. 1 сар

2016 оны 1 сарын 5 саяас дээш үнийн дүнтэй гүйлгээг энд дарж харна уу!

2016 оны 2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2016 оны 2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг энд дарж харна уу!

2016 оны 1 сарын төсвийн гүйцэтгэл.

2016 оны 1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг энд дарж харна уу