2016/02/05

Чанарын албаны мэдээ.

Нэгдсэн эмнэлгийн халдвартын тасгийн чанарын багаас эмч ажиллагсад болон үйлчлүүлэгчдэд мэдээлэл сургалт сурталчилгааны ажлыг тогтмол зохион байгуулж хэвшсэн. Бэлгийн замаар дамжих халдварын кабинетаар үйлчлүүлж буй иргэдэд зориулсан бэлгэвч хэрэглэх дараалал бүхий мэдээллийн самбарыг шинээр байршуулав.

Эмч зөвлөж байна. Чих хамар хоолойн эмч Амгаланбаяр.

Дунд чихний үрэвсэл
Чихний хэнгэрэг болон дотоод чихний хооронд үүссэн үрэвслийг дунд чихний үрэвсэл гэнэ. Бусад бүх үрэвслүүдийн адил дунд чихний үрэвсэл ч гэсэн цочмог болон архаг (бүрэн эдгэрэхгүйгээр дахьдаг хэлбэр) гэж 2 ангилагддаг

2016/02/01

Чанарын албаны мэдээлэл:

ü  Чанарын албанаас бүх тасаг, нэгжүүдэд эрүүл мэндийн сайдын 2012  оны  08 дүгээр сарын 06-ны өдрийн”Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний алдаа, зөрчлийг бүртгэх, мэдээлэх заавар”-ыг баталсан 274 тоот  тушаалын дагуу сургалт явуулах тухай удирдамж,