2017/10/30

Эрүүл мэндийн өдөрлөг зохион байгуулагдав.

Ахмадын эрүүл мэндийг дэмжих сарын хүрээнд Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгээс өрхийн эрүүл мэндийн төв,

"Эерэг хандлага-Эрүүл оюутан" аян

Улс орон даяар буюу 21 аймаг 9 дүүрэгт өрнөж буй "Эерэг хандлага-Эрүүл оюутан" аяныг Баян-чандмань, Заамар, Зуунмод, Эрдэнэ сумдын МСҮТөвийн нийт оюутнуудыг хамруулан зохион байгуулж байна.

Дэвжээ тэмцээнНэгдсэн эмнэлгийн ёс зүйн хэсгийн хороо, чанарын алба, үйлдвэрчний эвлэл хамтран эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, харилцаа хандлагыг дээшлүүлэх сарын аяны хүрээнд тасаг,

2017/10/11

даргын мэндчилгээ


 НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ДАРГА ОЮУНЦЭЦЭГ
2016 онд батлагдсан “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”-д Эрүүл мэндийн чанартай, хүртээмжтэй тогтолцоог бэхжүүлэн,   Монгол хүний эрүүл, урт удаан амьдрах нөхцөлийг хангаж, дундаж наслалтыг 78-д хүргэхээр заасан.


Мөн эрүүл мэндийн салбарын бодлого, хууль, эрх зүйн орчин шинэчлэгдэж, “Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай” хууль, “Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого”, “Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний хөгжлийн бодлого” болон зарим үндэсний хөтөлбөрүүд шинээр батлагдан гарлаа.

Үүнтэй уялдан “Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх Төв аймгийн дэд хөтөлбөр (2017-2026он), аймгийн Засаг  даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө (2016-2020 он) тус тус батлагдан, хэрэгжиж байна.

Энэхүү салбарын болон аймгийн хөгжлийн чиг хандлагатай уялдан, байгууллагынхаа хөгжлийн шинэ чиг хандлагыг тодорхойлон, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах нь бидний нэн тэргүүний зорилт болж байна.  

Иймд хөгжлийнхөө стратеги (2018-2022 он) төлөвлөгөөг “Үйлчлүүлэгч-Үйлчилгээ үзүүлэгч”-ийн оролцоог ханган, дэвшилтэд технологийн нэвтрэлт, хүн амын эрүүл мэндийн шинэ эрэлт хэрэгцээнд үндэслэн, эрх зүйн шинэ орчинтой нягт уялдуулан, өнөөгийн нөхцөл байдал, тулгамдсан асуудалд суурилан боловсруулаад байна.

Бид ийнхүү чанартай, хүртээмжтэй, хариуцлагатай, шуурхай тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх, дэвшилтэд технологийг нэвтрүүлэх өргөн боломжийг нээсэн,  хөгжлийн үндсэн БАРИМТ БИЧИГ-тэй боллоо.