2019/02/25

"Сүрьеэгүй төв аймаг" хөдөлгөөний хүрээнд урьдчилан сэргийлэх үзлэг оношилгоог 3,5 дугаар багийн иргэдэд зохион байгуулан ажилласан.


"Сүрьеэгүй төв аймаг" хөдөлгөөний хүрээнд халдварт болон халдварт бус өвчний илрүүлэг, нарийн 

"Сүрьеэгүй төв аймаг" хөдөлгөөний хүрээнд нарийн мэргэжлийн эмч нарын урьдчилан сэргийлэх үзлэг оношилгоог Эрдэнэ, Архуст, Баяндэлгэр, Мөнгөнморьт сумдад зохион байгуулан ажиллаж байна

"Сүрьеэгүй төв аймаг" хөдөлгөөний хүрээнд нарийн мэргэжлийн эмч нарын урьдчилан сэргийлэх үзлэг оношилгоог 2019 оны 

2019/02/23

“Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн бүртгэл, мэдээллийн программ хангамж”-ийн сургалтыг хийлээ


Эрүүл мэндийн газраас зохион байгуулсан “Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн бүртгэл, мэдээллийн программ хангамж”-ийн  сургалтыг

Сувилахуйн шаталсан бакалаврын ангийн 2019 оны хаврын сургалт 2019 оны 2 дугаар сарын 13 наас эхэллээ


Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/475 дугаар захирамжаар батлагдсан “Сувилагч” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Эрүүл

2019/02/18

Мэргэжлийн хяналтын газар, Эрүүл мэндийн газар хамтран Нэгдсэн эмнэлгийн үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх зорилгоор урьдчилсан хяналт хийлээ


Мэргэжлийн хяналтын газар, Эрүүл мэндийн газар хамтран Нэгдсэн эмнэлгийн үйл ажиллагаанд эмчилгээний чанар, эм био бэлдмэл, эрүүл ахуй, халдвар хамгаалал, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын

2019/02/16

2018 оны “Аймгийн хөдөлмөрийн аварга”


2018 оны “Аймгийн хөдөлмөрийн аварга” шалгаруулах арга хэмжээнд Нэгдсэн эмнэлгийн сүрьеэгийн зохицуулагч, зөвлөх эмч О.Оюунтүлхүүр хөдөлмөрийн аварга “Эмч”-ээр, мэс заслын тасгийн үйлчлэгч Д.Саранчимэг

2019/02/15

Нэгдсэн эмнэлгийн эмнэлзүйн нэгдсэн лабораторид Стандарт хэмжил зүйн газрын дэд даргын А/06 тоот тушаалаар ажлын хэсэг ирж үнэлгээ хийлээ.


Нэгдсэн эмнэлгийн эмнэлзүйн нэгдсэн лабораторид  MNS ISO 15159:2015 стандартын дагуу лабораторийн чанар ба чадавхид тавигдах шаардлагыг хангаж

2019/02/05

Нэгдсэн эмнэлгийн эзэмшил хашаа, хашаа орчмын 50м талбайд нийтийн цэвэрлэгээ хийлээ


Төв аймгийн Зуунмод хотын захирагчийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 01 албан даалгаварын дагуу

2019/02/03

Нэгдсэн эмнэлгийн эмнэлзүйн нэгдсэн лабораторид MNS ISO 15159:2015 стандартын дагуу ажлын хэсэг ирж үнэлгээ хийлээ.


Нэгдсэн эмнэлгийн эмнэлзүйн нэгдсэн лабораторид  MNS ISO 15159:2015 стандартын дагуу лабораторийн чанар ба чадавхид тавигдах шаардлагыг хангаж байгаа байдалд 

2019/02/01

“Түлэгдэлт болон осголт, хөлдөлтийн үед үзүүлэх анхны тусламж” сэдвээр сургалт зохион байгжуулла


Монгол улсын засгийн газрын 2001.10.03-ны өдрийн эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн, мэдээлэл сургалт сурталчилгааг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 224 тоот тогтоолын дагуу 2019 оны 01 дүгээр сард осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны ажлуудыг