2014/12/18

21 аймгуудаас түрүүлж манай байгууллага "Яг цагтаа" ханын хүчилтөрөгчийн системийг нэвтрүүллээ

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд хүчилтөрөгчийн “just in time” (Яг цагт нь) системийг /9.6 сая/ аймгуудаас анх түрүүн нэвтрүүллээ.

      Ухаангүй хүнд өвчтэй, хүчилтөрөгчийн хэрэгцээ / хүчилтөрөгчийн цусан хангамж буурсан / нэн шаардлагатай үйлчлүүлэгчдэд богино хугацаанд, хугацаа алдалгүй  эрсдэлгүй, аюулгүй, стандартын дагуу хүчилтөрөгчийг ханын системээр хангах зорилгоор 9,622,000 төгрөгийн төслийг бичиж  АЗДаргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлж ашиглалтанд хүлээн авснаар хүчилтөрөгчийн үргүй зардлыг арилгах, хугацаа алдалгүй үйлчилснээр тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад чухал дэвшил боллоо.