2012/02/07

Сургалт зохион байгуулагдлаа.


Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн захиргаанаас 2012 оны 2-р сарын 4-5-ны өдрүүдэд ЭХЭМҮТөвийн эмч А.Оюунчимэгийн хийсэн "Амь тэнссэн үед үзүүлэх яаралтай тусламж, амьсгал, зүрх тархины дутмагшлын үед хийгдэх орчин үеийн эмчилгээ үйлчилгээ"-ний чиглэлээр 16 цагийн сургалт зохион байгуулагдаж сум, өрх, НЭ-ийн нарийн мэргэжлийн 30 гаруй эмч нар хамрагдлаа.