2015/10/15

Зөв залуус клубээс санаачилсан сайн үйлсийн 1:7 аян

АНЭмнэлэг нэгдэн ажилласан ажлын товч  тайлан
2015-10-13                                                                                             Зуун -мод
Манай байгууллага “Сайн үйлсийн аяны” дэвтэрийг хүлээн авч энэхүү ажлыг Сувилахуйн алба удирдан зохион байгуулах үүрэг хүлээсний дагуу мягмар гаригийн тасгийн эрхлэгч нарын яриа,  сувилахуйн албаны сувилагч  тусгай  мэргэжилтний хурал дээр танилцуулан бүх тасгийн  эмч ажилчдаас тус бүр  500 төгрөг цуглуулан ажлын хэсэг томилон дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.