2015/06/17

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ТӨЛБӨРИЙГ НЬ ХАРИУЦАН ТӨЛӨХ ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР ТӨРӨЛ.
  • ХЭВТҮҮЛЭН ЭМЧЛЭХ ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ;
  • АМБУЛАТОРИЙН ҮЗЛЭГ,  ЭМЧИЛГЭЭ;
  • АМБУЛАТОРИЙН ОНОШИЛГОО, 
  • ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭ,
  • ӨДРИЙН ЭМЧИЛГЭЭ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ;
  • УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ УХААНЫ ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ;
  • ӨРХ, СУМЫН ЭМЧИЙН БИЧСЭН ЖОРООР ОЛГОХ ЗАРИМ ЭМИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ;

2015/06/08

2015 оны 5 сарын мэдээ.

2015 оны 5 сарын санхүүгийн мэдээг энд дарж харна уу