2019/01/25

“Цагаан сар 2019” үзэсгэлэн худалдааны үеэр зөв хооллолтын талаар зөвлөгөө өгч ажиллаа.


“Цагаан сар 2019” үзэсгэлэн худалдааны үеэр эрүүл мэндийн газартай хамтран давсны хэрэглээг бууруулах чиглэлээр 8 төрлийн

“Албан хэрэг хөтлөх стандарт” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа


Улсын архивын үзлэг 2019 онд зохион байгуулагдахтай холбогдуулан албан бус насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран эмч, эмнэлгийн ажилтнууд

2019/01/23

Сувилагч зөвлөж байна


Сувилагч зөвлөж байна.
Хүйтний эрч чангарч байгаа одоо цагт гудамж талбайд осгох, хөлдөж амь нас нь эндэх, гар хөлөө хөлдөөх явдал ихэсдэг билээ. Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн биеэ авч явах чадваргүй болсон хүмүүс ихэвчлэн ийм эрсдэлд орох нь элбэг тохиолддог. Иймээс та бүхэнд бяцхан зөвлөмж хүргэж байна.

2019/01/18

2019 оны 01 дүгээр сард осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны ажлуудыг зохион байгуулж байна.

Монгол улсын засгийн газрын 2001.10.03-ны өдрийн эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн, мэдээлэл сургалт сурталчилгааг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 224 тоот тогтоолын дагуу 2019 оны 01 дүгээр сард осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны ажлуудыг зохион байгуулж байна. 

2019/01/16

Төлбөрийн жишиг хэмжээ, журам шинэчлэн батлах гухай

Эмчилгээний тасгуудын үйл ажиллагааны норм, норматив

2019/01/11

Нэгдсэн эмнэлгийн 2018 оны хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайлан

Нэгдсэн эмнэлгийн 2018 оны хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн чиглэлээр хийгдсэн ажлуудыг 2019 оны

2019/01/07

Нэгдсэн эмнэлгийн бүтцийн шинэчлэл

Шинэлчилсэн бүтцийг батлав.