2014/04/25

Дэлхий нийтээр сүрьеэтэй тэмцэх өдрийг *Илрүүлье эмчилье эдгэрүүлье*уриатай амжилттай зохион байгууллаа

Дэлхий нийтээр сүрьеэтэй тэмцэх өдрийг аймгийн хэмжээнд*Идгэрүүлье эмчлэе эдгэрүүлье* 1сарын аян зохион явуулж, ухуулга сурталчилгааг олон нийтэд таниулан сурталчлах, сүрьеэ өвчнийг илрүүлэх үзлэг шинжилгээ, өдөрлөгийг  өвчлөл өндөр  Лүн суманд  очиж,  ЭМГ, НЭ-ийн сүрьеэгийн диспансер,өрх сумын эмнэлэг, Төв аймаг дахь МСТН-ийн салбар хамтран зохион явууллаа.        

Чанарын албаны ажлын мэдээлэл

2014-04-11-18ны өдрүүдэд хийсэн ажил.
Чанарын албанаас дээрхи хугацаанд дараахь ажлуудыг хийв.Үүнд:
1.Эрүүл мэндийн  тусламж үйлчилгээний  талаар мэс  заслын сувилагч нартай 2 удаа ярилцлага зохион байгуулав.

2014/04/24

Ажилд урьж байна.

Дараахь ажлын байруудад шалгаруулж ажилд авна.

2014/04/23

Сувилахуйн ахлах зэрэг горилохоор 12 сувилагч мэргэжилтэн материалаа бүрдүүлэн Монголын Сувилагчийн Нийгэмлэгт хүргүүллээ. Шалгалт 2014.05.20-2014.06.10 хооронд явагдах болно

Сувилахуйн тулгамдсан асуудлаар Эрдэм шинжилгээ онол практикийн бага хурлыг 2014.04.09-нд зохион явуулахад АНЭмнэлгээс 12 илтгэл тавьж амжилттай оролцлоо

ОПБХурлын шүүгчдийн бүрэлдэхүүн

Олон улсын сувилагчийн өдрийг тохиолдуулан “Эх, хүүхдийн сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулъя” уриан дор зохион байгуулсан “Сувилагчийн нэг өдөр”аяныг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө гарган Аймгийн иргэний мэдээллийн танхимтай 2014 оны 04 сарын 04 -ны өдөр 11-17 цагийн хооронд амжилттай зохион байгууллаа

“Эх, хүүхдийн сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулъя ” уриан дор “Уян гуурс тавих арга техник, аргачлалаар” сувилагч , тусгай мэргэжилтнүүдэд үзүүлэх сургууль зохион байгуулагдлаа

Өдөрлөгийг сувилахуйн алба болон Итгэл- Сэтгэл багийн гишүүд хамтран зохион байгууллаа. Өдөрлөгт ЭМГ-ын СБЗАХ-мэргэжилтэн Б.Эрдэнэцэцэг болон бусад багийн гишүүд 30 гаруй сувилагч тусгай мэргэжилтэн оролцлоо.Өдөрлөгийн зорилго нь сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүд  “Уян гуурс”-ыг стандартын  дагуу тавьж, үйл ажилгаандаа хэвшүүлэх, өөрийгөө болон үйлчлүүлэгчдийг  эрсдэлээс хамгаалах арга барилд суралцах, яаралтай тусламжийг цаг алдалгүй үзүүлэх, хүндрэлээс урьдчилан сэргийлэхэд оршино.
Өдөрлөгийн хүрээнд дараахь ажлуудыг зохион байгуулав.

2014/04/21

2014 оны жилийн төсвийн хуваарь

2014 оны жилийн төсвийн хуваарь

Төсөвт байгууллагын 2013 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан

Нэгдсэн эмнэлгийн 2013 оны 4-р улирлын тайлан

Нэгдсэн эмннэлгийн 2013 оны жилийн эцсийн аудитын дүгнэлт.

Нэгдсэн эмннэлгийн 2013 оны жилийн эцсийн аудитын дүгнэлт.

Нэгдсэн эмнэлэг 1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

Нэгдсэн эмнэлэг 1 сарын төсвийн гүйцэтгэл

Нэгдсэн эмнэлэг 2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

Нэгдсэн эмнэлэг 2 сарын төсвийн гүйцэтгэл

Нэгдсэн эмнэлэг 3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

Нэгдсэн эмнэлэг 3 сарын төсвийн гүйцэтгэл

2014/04/14

Үйлчлүүлэгчдийн 3 сарын сэтгэл ханамжийн судалгааны дүнгээс:

·        Байгууллагын соёл сайн гэсэн үнэлгээний дундаж 50%, дунд гэсэн үнэлгээний дундаж 49%,
·        Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, үйлчилгээний соёл  сайн гэсэн үнэлгээний дундаж 51%, дунд гэсэн үнэлгээний дундаж 47%, муу гэсэн үнэлгээний дундаж 2%,

Чанарын албаны мэдээлэл


2014-04 сарын 1-с 11-ны өдрүүдэд хийсэн ажил.
1.Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа авч, дүнг нэгтгэв.
2.НДЕГ, аймгийн НДГ-н  олон улсын төслийн багийн мэргэжилтнүүдтэй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар сайжруулах тухай ярилцлаганд оролцов.

2014/04/11

Стационарын 1-3 дугаар сарын статистик үзүүлэлт


д/д
Тасгийн нэрс
2014 оны нэгдүгээр сарын гүйцэтгэл
2014 оны  2-р сарын  гүйцэтгэл
2014 оны  3 сарын гүйцэтгэл
Орны фонд ашиглалт
ОФА%
Орны фонд ашиглалт
ОФА%
Орны фонд ашиглалт
ОФА%
1
Мэс засал
35,0
112,9 %
69,8
110,7 %
106.4
113.1%
2
Гэмтэл
26,6
85,8 %
55,6
88,3%
77.8
82.7%
3
Чих хамар хоолой
47,0
151,6 %
125,0
198,4%
109.7
116.7%
4
Нүд
26,0
83,9 %
32,0
50,8 %
45.0
47.8%
5
Шүд, эрүү нүүр
0,0
0,0
15,0
23,8 %
21.8
23.2%
6
Дотор
31,1
100,4 %
62,2
98,8 %
96.9
103.1%
7
Төрөх
66,2
213,5 %
119,8
190,2 %
168.1
178.8%
8
Эмэгтэйчүүд
28,0
90,3 %
46,4
73,7 %
74.3
79.1%
9
Хүүхэд
50,0
161,3 %
100,2
159,0 %
145.2
154.5%
10
Арьс харшил
20,8
67,2 %
41,8
66,4 %
61.2
65.1%
11
Уламжлалт эмчилгээ
26,0
83,9 %
57,7
91,6 %
91.7
97.5%
12
Сүрьеэ
29,3
94,5 %
63,8
101,3 %
117.0
124.5%
13
Халдварт
15,5
50,0 %
36,1
57,3 %
63.0
67.0%
14
Хавдар
16,0
51,6 %
44,5
70,6 %
77.0
81.9%
15
Эрчимт эмчилгээ
12,0
38,7 %
34,0
54,0 %
56.3
59.8%
16
Онош тодруулах
4,0
12,9 %
7,0
11,1 %
5.2
5.5%
АНЭ-ийн ерөнхий дүн
32,5
104,8 %
65,5
104,0 %
99.0
105.3%