2014/01/30

Сар шинийн уриалга


Эрхэм хүндэт Үйлчлүүлэгчиддээ, хамт олондоо айлчлан ирж буй модон морь жилийн сар шинийн мэнд хүргэж, азтай хийморьтой, амжилт бүтээл арвинтай, энх тунх амьдрахын ерөөл өргөн мэндчилье!
  Эрт дээр үеэс Монголчууд нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэн, үр шимийг нь хүртэн, уламжлалт сар шинийн баяраа элбэг дэлбэг, өнгөтөй өөдрөгөөр сайн, сайхан бүхнийг билэгшээн тэмдэглэж ирсэн уламжлалтай.

2014/01/29

Чанарын албаны мэдээлэл 2014 оны 1 сарын 14 -с 1 сарын 27

1.  АНЭ т мөрдөгдөж байгаа стандарт удирдамжийн хэрэгжилтийн хувийг нэгтгэж гаргав.
2. Аймгийн НД хэлтэстэй 2013 оны хамтран ажиллах гэрээ дүгнэх хуралд оролцов.

2014/01/28

СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТТөв аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн хэвтүүлэн эмчлэх тасгуудын 
“Орны фонд ашиглалт, орны фонд ашиглалтын хувь” 2009-2013он
(сүүлийн 5 жилийн дундаж үзүүлэлт)  ба  2013 оны гүйцэтгэл
.д/д
Тасгийн 
/мэргэжлийн/ 
 нэрс
Орны дундаж тоо

/5 жил дундаж/
Орны фонд ашиглалт /5 жил дундаж/
Орны фонд
ашиглалтын хувь
/5 жил
 дундаж/
2013 оны
гүйцэтгэл
Орны фонд ашиглалт
Орны фонд ашиглалтын хувь
1
Уламжлалт эмчилгээ
10,3
372.5
102.0
437,3
119,8 %
2
Сүрьеэ
10
449.3
122.5
527,9
144,6 %
3
Халдварт
10,8
315.2
123.0
315,2
86,4 %
4
Эмэгтэйчүүд
5
356.2
97.6
356,2
97,6 %
5
Мэдрэл
17,5
327.0
89.2
305,1
83,6 %
6
Дотор
33,4
328.6
89.6
333,0
91,2 %
7
Төрөх
10
461.8
125.9
615,4
168,6 %
8
Чих хамар хоолой
1
291
80.3
330,0
90,4 %
9
Нүд
1
182
49.7
182,0
49,9 %
10
Хүүхэд
19,9
355.7
96.9
346,1
94,8 %
11
Мэс засал
8
323.0
88.2
367,8
100,8 %
12
Арьс харшил
6
215.9
58.9
242,2
66,3 %
13
Эрчимт эмчилгээ
4
182.5
50.0
182,5
50,0 %
14
Эрүү нүүр
1
134
36.6
134,0
36,7 %
15
Хавдар
2
224
76.4
423,0
115,9 %
16
Гэмтэл
4,4
267
73.0
279,0
76,4 %
17
Онош тодруулах
1
2
0.5
2,0
0,5 %
АНЭ-ийн ерөнхий дүн
145,3
281.6
80.0
359,7
98,5 %