2018/08/26

-ГЭНЭТИЙН ИХ СТРЕССЭЭС ЗҮРХНИЙ ШИГДЭЭС ҮҮСДЭГ-

-ГЭНЭТИЙН ИХ СТРЕССЭЭС ЗҮРХНИЙ ШИГДЭЭС ҮҮСДЭГ-
Зүрхний өвчин гэдэг нь зүрхний хэвийн үйл ажиллагаанд аливаа эмгэг үүсэхийг хэлдэг. Зүрхний өвчин маш олон хэлбэртэй. Үүнд: согтууруулах ундааны хордлого, артерийн, төрөлхийн зүрхний өвчин, зүрхний шок, зүрхний шигдээс, зүрхний дутагдал, зүрхний хавдар, архаг ангина ордог.
Зүрх судасны эмгэг үүсэх хамгийн түгээмэл