2012/12/25

Төв аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн архив албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтан Ц.Оюунчимэг ажил мэргэжлээрээ аймагтаа 2-р байр эзэлсэн өндөр амжилтаар шинэ оноо угтаж байна.

Төв аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн архив албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтан Ц.Оюунчимэг орчин үеийн архивын байгууллага байгуулагдсаны 85 жил, архив албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтны өдрийг тохиолдуулан МУ-ын ЗГ-ын 64-р тогтоолоор батлагдсан ажлын хүрээнд 2012 оны ажил мэргэжлээрээ аймагтаа 2-р байр эзэлсэн өндөр амжилтаар шинэ оноо угтаж байна.