2014/09/19

Нүүдлийн амбулатори ажиллаж байна.

Засгийн газрын 2001 оны 06 сарын 29-ны өдрийн 144 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд  Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн нүүдлийн

Хүүхдийн тасгийн засвар

ЭМЯ-наас 2014 оныг “Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих жил” болгон зарласантай холбогдуулан   "Хүүхдэд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний орчинг эрүүл аюулгүй болгохын төлөө хамтдаа"