2014/10/30

Чанарын өдөрлөг боллоо.

Нэгдсэн Эмнэлгийн чанарын албанаас энэ оны 10 сарын 24-нд "Түгээмэл үйлдлийн стандартын мөрдөлтийг сайжруулья" сэдэвт чанарын өдөрлөгийг англи хэл дээр амжилттай зохион байгууллаа.Энэ өдөрлөгт нийт 7 тасгийн 80 гаруй эмч, мэргэжилтнүүд хамрагдаж, өөрийн тасгийн чанарын багийн ажил, үйлчлүүлэгчийн амьсгал тоолох стандарт зэргийг англиар ярихын зэрэгцээ англи хэл дээр дуулж, урлагийн тоглолт үзүүлэв.

2014/10/27

Чанарын албаны мэдээлэл


Чанарын албанаас 9, 10 сард хийсэн ажлын тайлан.
1.ЭМ-н сайдтай хийсэн цахим ярилцлаганд чанарын албаны дарга 4 удаа оролцож, мэдээлэл солилцсон.
2.БНХАУ-н Хөх хотын 3 том эмнэлгийн үйл ажиллагаатай танилцах, туршлага судлах, хамтран ажиллах аялалд оролцсон.

2014/10/08

Ахмадуудаа хүлээн авав.

Ахмадын баярыг тохиолдуулан нэгдсэн эмнэлэг ахмадуудаа хүлээн авч баярлуулав. Энд дарж сонирхоно уу

2014/10/07

2014 оны 3-р улирлын төсвийн гүйцэтгэл

2014 оны 3-р улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг энд дарж харна уу

Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хүн хүчний хангалт

Нэгдсэн эмнэлгийн хүн хүчний стандарт хангалтын талаар энд дарж үзнэ үү.