2018/11/15

Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэг Нэгдсэн эмнэлгийн хамт олонд 5ш унадаг дугуй бэлэглэв.


1997 оноос манай байгууллагатай бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, гэр бүл төлөвлөлтийн чиглэлээр хамтран ажиллаж байгаа Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэг хамтын ажиллагааныхаа хүрээнд 2018.09.10-ны өдөр Нэгдсэн эмнэлгийн хамт олонд 5ш унадаг дугуй бэлэглэв.