2017/03/20

2016 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт

2016 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлттэй энд дарж танилцана уу!

2017 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэл өглөг авлага

2017 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэл өглөг авлагын дэлгэрэнгүй энд дарж үзнэ үү!

5 саяас дээш үний дүнтэй гүйлгээ бараа ажил үйлчилгээ

2017 оны 2-р сарын 5 саяас дээш үнийн дүнтэй бараа ажил үйлчилгээ. Энд дарж танилцана уу!

Төв аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг дурангийн оношлогооны шинэ кабинеттай боллоо

Төв аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн амбулаторийн тасагт уян дурангийн оношлогооны кабинет нээгдлээ.
Эрүүл мэндийн яам болон орон нутгийн санхүүжилтээр 249 сая төгрөгийн уян дурангийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдсэн. Жилд дунджаар 1500 орчим иргэд, үйлчлүүлэгчид Улаанбаатар хотруу дурангийн оношлогоо хийлгэдэг байсан зардал, чирэгдэл, хүндрэл багасч орон нутагтаа бүрэн шийдвэрлэх боломжтой боллоо.


2017/03/15

2017 оны батлагдсан төсвийн хуваарь

2017 оны нэгдсэн төсвийн хуваарь. танилцах

5 саяас дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ 2017 он 1 сар

5 саяас дээш үнийн дүнтэй цалингийн зардлаас бусад ажил үйлчилгээний зардал. Энд дарж танилцана уу!

Орны дээд хязгаар

2017 онд тасгуудын баталсан орны дээд хязгаар ЭНД дарж танилцана уу!

2017 оны байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт

2017 оны байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтын бүдүүвч зураг

2017 оны ажлын байрны тодорхойлолт баталсан тушаал.

2017 оны ажлын байрны тодорхойлолт баталсан тушаалтай энд дарж танилцана уу!

2017 оны 1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.

2017 оны 1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг энд дарж харна уу!

2017/03/10

Зэрэгтэй сувилагчдын судалгаа.


     

Мэргэжлийн зэрэг цол


    Тасаг нэгж

Зөвлөх

Тэргүүлэх

Ахлах

ОПБХурал- сүүлийн
 4-н жил
1.
 УССМАлба

1
2
2 удаа-4 мэргэжилтэн
2.
Амбулатори


7
4 удаа -8 мэргэжилтэн
3.
Лаборатори

3
4
3 удаа  -3 мэргэжилтэн
4.
Хүүхэд


1
5 удаа-12 мэргэжилтэн
5.
Халдварт


2
1 удаа-3 мэргэжилтэн
6.
Сүрьеэ


2
4 удаа -4 мэргэжилтэн
7.
 Уламжлалт


2
5 удаа  -10 мэргэжилтэн
8.
Төрөх


1
4 удаа-10 мэргэжилтэн
9.
СЭЭ, ХАЯТ,103


5
5 удаа -13 мэргэжилтэн
10.
Дотор

1
3
5 удаа  -10 мэргэжилтэн
11.
Мэдрэл


3
1 удаа-5 мэргэжилтэн
12.
Мэс засал


2
3 удаа-5 мэргэжилтэн

                    Нийт

-

5

34
40 удаа- 89 сувилагч, тусгай
мэргэжилтэн

Дүгнэлт: Мэргэжлийн зэрэгтэй сувилагч, тусгай мэргэжилтний нийт эзлэх хувь-29,3%

 Үүнээс:
Ø  Мэргэжлийн тэргүүлэх зэрэгтэй сувилагч, тусгай мэргэжилтний эзлэх хувь-3,8%
Ø  Мэргэжлийн ахлах зэрэгтэй сувилагч, тусгай мэргэжилтний эзлэх хувь-25,5%-тай байгаа нь сайн тал боловч, хүүхэд, төрөх тасгууд нь сувилагч мэргэжилтнүүдээ зэргийн шалгалтанд бэлтгэн оролцуулах, нийт тасгууд тэргүүлэх  зэрэг горилоход түлхүү анхаарахыг зөвлөж байна.
Ø  Сувилахуйн алба нь тэргүүлэх болон ахлах зэрэг  горилох сувилагч, мэргэжилтнүүдийн материал бүрдүүлэн хүргэх,  онолын ба гардан үйлдлийн ур чадварын шалгалтанд бэлтгэх ажлыг зохион байгуулна.
ОПБХуралд: Сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдийн 66 %-нь илтгэл хэлэлцүүлэн оролцсон байна.
Сайн тал нь: ОПБХуралд ахлах  лаборант Л.Саранцэцэг нь удаа дараа илтгэл тавьж оролцдогын зэрэгцээ- 2015 онд тавьсан итгэлийн дэвшүүлсэн асуудал Шээсний шинжилгээний 1 удаагийн савыг байгууллагын төсөвт суулгаснаар үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй тусламж үйлчилгээ болж иргэдийн талархал хүлээж  үр дүнтэйгээр хэрэгжиж байна. Амбулаторийн ахлах сувилагч  Б.Сонинхүү, сувилагч              Ч. Ичинноров, Мэс заслын тасгийн сувилагч  Ц. Ариунбаяр, Сүрьеэ тасгийн ахлах сувилагч Н.Нинжбадгар, сувилагч Д.Баярмаа,
Сул тал нь: Халдварт, Мэдрэлийн тасгууд сүүлийн 4-н жилийн хугацаанд 1 удаа ОПБХуралд оролцсон байна.
 Зөвлөмж:
Цаашид сул талд дурьдагдсан тасгууд болон илтгэл тавьж хэлэлцүүлэгт огт оролцоогүй сувилагч, мэргэжилтнүүд дүгнэлт хийж ажиллахыг зөвлөж байна.

2017/01/20

Дотоод хяналт үнэлгээ хийсэн тухай мэдээлэл

2017 оны 1 дүгээр сард сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдээс Түгээмэл үйлдлийн стандартын хэрэгжилтийг гардан үйлдлийн технологиор  шалгаж  үнэлэхэд:
Ø  Сүрьеэ-82%
Ø  Халдварт -92%
Ø  Мэдрэл-81%

2017/01/09

2016 оны нэмэгдсэн хөрөнгийн судалгаа

Нэгдсэн эмнэлэгт 2016 онд нэмэгдсэн хөрөнгийн судалгаа. Энд дарж үзнэ үү!

12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

12 сарын төвсийн гүйцэтгэлийн мэдээг энд дарж харна уу!

2016/12/27

ТОМУУГААС СЭРГИЙЛЬЕ! АРД, ИРГЭДЭД ӨГӨХ СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ ЗӨВЛӨМЖ

Хүйтний эрч чангарч, томуугийн вирүсийн шалтгаантай амьсгалын замын цочмог халдвар нэмэгдэх хандлагатай байгаа тул ард иргэддээ дараахи зөвлөмж, сэрэмжлүүлгийг хүргэж байна.

2016/12/22

5 саяас дээш үнийн дүнтэй бараа ажил үйлчилгээ 12 сар

12 сард хийгдсэн 5 сая төгрөгнөөс дээшхи үнийн дүнтэй бараа ажил үйлчилгээний жагсаалт. Үзэх

2016/12/20

Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн сургалтын тайлан

Нэгдсэн эмнэлэг ДЗМОУБ-ын ТОНХХ-тэй хамтран мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 1-2 дугаар күрсийн сургагчдад эрэгтэй, эмэгтэй нөхөн үржихүйн эрхтний бүтэц, гэр бүл төлөвлөлтийн аргууд, бэлгийн замаар дамжих халдвар, хүйсийн чиг баримжаа гэсэн сэдвүүдээр өртөөчилсөн сургалтыг 2016.10.27-ны өдөр амжилттай зохион байгуулж

ХДХВ/ДОХ-ын асуудалд анхаарлаа хандуулах өдрийн хүрээнд хийсэн ажлын товч мэдээлэл

ХДХВ/ДОХ-ын асуудалд анхаарлаа хандуулах өдрийг “ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэх нь та бидний гарт” уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Оюунтан залуусруу чиглэсэн дараах үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.