2015/04/13

Аймгийн Нэгдсэн Эмнэлгийн Нийгмийн Эрүүл мэндийн баг, ЭМГ-тай хамтран зохион байгуулсан “Эрүүл мэндийн довтолгоо-21” Дэвжээ тэмцээний тайлан.

2015:03:11
Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 127 тоот тушаалыг  сурталчлах, хэрэгжүүлэх зорилгоор Нэгдсэн Эмнэлгийн нийт тасаг, хамт олны дунд “Эрүүл мэндийн довтолгоо-21” Дэвжээ тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулав.
Энэхүү тэмцээнийг Хүмүүн цогцолбор дунд сургуулийн урлагийн зааланд зохион байгууллаа.

2015/04/10                                                           Чанарын албаны мэдээлэл
                                                                  / 2015.04.01-04.10/
1. ЭМСайдын 2014 оны 186, 187 тоот тушаалууд болон мэдээгүйжүүлэг яаралтай тусламжийн, уламжлалт эмчилгээний түгээмэл үйлдлүүдийн стандартын хэрэгжилтэнд хяналт хийж, заавар зөвлөмж өгөв.
2. ЭМСЯ-наас зохион байгуулсан "Магадлан итгэмжлэлд бэлтгэх нь" цахим сургалт болон "Улаан бурхан өвчний өнөөгийн байдал, цаг үеийн асуудал" сэдваар хийсэн цахим уулзалтад оролцов. 
3. ЭМэндийн анхан шатны 24 маягтад хяналт хийж,  зөрчлийг арилгав. 
4. Тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах талаар эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч нартай ярилцлага хийв.
5. Иргэдээс ирсэн санал, хүсэлтийг шийдвэрлэх хуралд оролцов.

2015/04/02

2015 оны 3 сарын мэдээ

2015 оны 3 сарын мэдээг энд дарж харна уу

2015/03/13

2014 оны аудитын дүгнэлт

2014 оны байгууллагын аудитын дүгнэлтийг эндээс харна уу!

2015/03/10

Уриалга.

Таны эрүүл мэнд  таны гарт байдаг учраас бүгдээрээ амьдралын буруу хэвшлээ  өөрчлөх ажлаа өнөөдрөөс эхлүүлцгээе. Айл бүр халуун ам бүлээрээ заавал хэвшүүлэх 21 дадалын тухай ярилцаж  нэг нэгээр нь өдөр тутамынхаа амьдралд алхам алхамаар хэрэгжүүлбэл хүн бүрт, айл  бүрт эрүүл энхийн ээлтэй хаалга нээгдэх болно.

2015/03/03

2015 оны 2 сарын мэдээ

2015 оны 2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг энд дарж харна уу

2015 оны 1-р сарын мэдээ.

2015 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг энд дарж харна уу.

2015/02/18

2015 оны төсвийн хуваарь

2015 оны төсвийн хуваарийг энд дарж харна уу!

2015/02/12

УСЗЭ-ний тасгийн хамт олон 1-р сард

1.    Монгол бичгийн албан хэрэглээг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай монгол улсын ерөнхийлөгчийн Дугаар 155 зарлигын дагуу өрөөнүүдийг  уйгаржин монгол бичгээр бичсэн хаяг хийв.
 

2014/12/18

21 аймгуудаас түрүүлж манай байгууллага "Яг цагтаа" ханын хүчилтөрөгчийн системийг нэвтрүүллээ

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд хүчилтөрөгчийн “just in time” (Яг цагт нь) системийг /9.6 сая/ аймгуудаас анх түрүүн нэвтрүүллээ.

      Ухаангүй хүнд өвчтэй, хүчилтөрөгчийн хэрэгцээ / хүчилтөрөгчийн цусан хангамж буурсан / нэн шаардлагатай үйлчлүүлэгчдэд богино хугацаанд, хугацаа алдалгүй  эрсдэлгүй, аюулгүй, стандартын дагуу хүчилтөрөгчийг ханын системээр хангах зорилгоор 9,622,000 төгрөгийн төслийг бичиж  АЗДаргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлж ашиглалтанд хүлээн авснаар хүчилтөрөгчийн үргүй зардлыг арилгах, хугацаа алдалгүй үйлчилснээр тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад чухал дэвшил боллоо.