2019/05/14

“Зүрхний дутагдлын 7 хоног” -ийг зохион байгуулж ажилла


2019 оны 05 дугаар сарын 06-10ны өдрүүдэд “Зүрхний дутагдлын 7 хоног” -ийг зохион байгуулж Нэгдсэн эмнэлгийн зүрх судасны эмч нар нийт эмч нар зүрхний дутагдлын сургалтыг зохион байгуудж 30 хүн
хамрагдсан. Denk pharma, Зүрх судасны төвтэй хамтран 2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр Нэгдсэн эмнэлгийн амбулатори тасагт “Зүрхний дутагдлын талаарх иргэдэд зориулсан өдөрлөг” зохион байгуулж өдөрлөгийн үеэр цусан дахь сахар, артерийн даралт, пүльс хэмжиж иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгосон бөгөөд 73 хүн оролцсон. Мөн Denk pharma улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн зүрх судасны эмч зүрхний дутагдлын сургалт зохион байгуулж 20 эмч хамрагдсан.