2012/01/23

Эрүүл мэндийн ажилтнуудад хамааралтай тогтоол шийдвэрүүд

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёсзүйн хэм хэмжээний дүрэм, Эрүүл мэндийн сайдын 2006/05/04-ний 135 тоот тушаал Харах, Татаж авах

Резидентурын сургалтын журам. Эрүүл мэндийн сайдын 2004/04/27-ны 107 тоот тушаал харах, татаж авах

Төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний үнэ тогтоох журам, үнийн жишиг. Эрүүл мэндийн сайдын 2006/12/07-ны 398 тоот тушаал харах,
татаж авах


Тусламж үйлчилгээг төлбөртэй үзүүлэх журам, жагсаалт. Эрүүл мэндийн сайдын 2006/08/21-ний өдрийн 277 тоот тушаал харах,
татаж авах

Төр хариуцах тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх журам, жагсаалт батлах тухай. Эрүүл мэндийн сайдын 2006/12/05-ны 393 тоот тушаал харах,
татаж авах

Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэх журам, шалгуур үзүүлэлт. Эрүүл мэндийн сайдын 2006/10/04-ний 321 тоот тушаал харах,
татаж авах

Эрүүл мэндийн байгууллагын ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах удирдамж чиглэл Эрүүл мэндийн сайдын 2006/11/28-ны өдрийн 379 тоот тушаал харах,
татаж авах

Эмнэлгийн хөдөлмөрийн магадлах коммиссын дүрэм. Засгийн газрын 1994/09/28-ны 171 тоот тогтоол харах,
татаж авах

Улсын мэргэжлийн хяналтын албаны нийтлэг дүрмээс... Засгийн газрын 2003/02/17-ны 31 тоот тогтоол харах,
татаж авах

Үйлдвэрлэлийн осол, мэрэгжлээс шалтгаалах өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан даатгуулагчид хиймэл эрхтэн, засал эмчилгээ/протез, ортопед/-ийн төлбөр олгох журам. Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн сайд, хамтарсан 2003/05/12-ны 74/116 тоот тушаал харах,
татаж авах

0 сэтгэгдэл:

Post a Comment

сэтгэгдэл үлдээж буйд баярлалаа. Таны бичсэн сэтгэгдэлд удахгүй хариу үлдээх болно.